Ban điều hành:

Trưởng khu:                Maria Nguyễn Thị Lương Hương
Phó khu:                     Phero Nguyễn Thanh Khiết
Thư ký-Thủ quỹ:          Isave Trần Thị Tuyết Hồng 
Ủy viên xã hội:            Teresa Trần Thị Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *