Ban Điều hành:

Trưởng khu:                GB Nguyễn Trong Hoành

Phó khu:                     Anton Nguyễn Thanh Long

Thư ký-Thủ quỹ:          Anna Lê Thị Xuân

Ủy viên Phụng vụ:       Jeanne d’Arc Trương Ngọc Mai

Ủy viên xã hội:            Phero Lê Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *