Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng (ĐGQ Giuse) đến giáo xứ Thị Nghè làm phép phòng Thánh tích trưng bày Bửu Huyết Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và chủ tế Thánh lễ chiều thứ bảy 05.10.2019 lúc 18g00.

Kết thúc Thánh lễ lúc 19g30, ĐGQ Giuse đã chụp hình lưu niệm cùng với các linh mục đồng tế.