Quy định chung

QUI ĐỊNHMỤC VỤ BÍ TÍCH  NỘI DUNGA.     CỬ HÀNH VÀ TÔN SÙNG THÁNH THỂ………….. 3I. QUI ĐỊNH TỔNG QUÁT……………………………… 3II. QUI ...

Đám tang

Mời gia đình có người qua đời đến gặp Trưởng Giáo khu để được hướng dẫn mọi thủ tục ...

Hôn phối

 QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÔN PHỐI  1.      Chuẩn bị trước khi đăng ký Hôn phối1.1  Giáo lý Hôn nhân : ...

Thêm sức

Các thiếu nhi đã học các lớp Khai tâm, 2 lớp Rước lễ, 2 lớp Thêm sức rồi sẽ được ...

Thánh thể

Các thiếu nhi đã học các lớp Khai tâm và hai lớp Rước lễ rồi sẽ được nhận lãnh Bí ...

Rửa tội

Khi có trẻ sơ sinh chuẩn bị nhận lãnh Bi tích Rửa tội, gia đình đến gặp Trưởng Khu để ...