Ca đoàn Kitô Vua:Số ca viên  48 (Nam 22, nữ 26)
Đoàn trưởng : Anê Nguyễn thị Tỏ, Ca trưởng: Phêrô Hà Xuân Huy, Thủ quỹ: Maria Võ Thị Thanh Hoa.
·         Công tác thường xuyên:
                 – Hát lễ 15h00 ngày Chúa nhật và các lễ được phân công
·       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *