BAN MỤC VỤ CHUYÊN TRÁCH

01PhêrôNguyễn Hoàng ĐểTrưởng ban Phụng vụ
02GioanNguyễn Phúc QuânTrưởng ban Khánh tiết
03GiuseLê Quốc TrungTrưởng ban Trật tự
04GioanBtaNguyễn Trọng XungTrưởng ban Âm thanh
05GiuseLê Văn lênTB Quản lý tài sản
06MattaNguyễn Thị Thùy TâmTrưởng ban Giáo lý
07MariaNguyễn Kim XuânTB Mục vụ gia đình
08MariaLưu Thị Ngọc DungTrưởng ban Truyền thông
09MariaNguyễn Thị Tố LanTrưởng ban Caritas
10AnêNguyễn Thị TỏTrưởng ban Truyền giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *