Các Ban chuyên biệt

Ban Trật tự Ban âm thanh:  6 nam               –         Gồm các ông:  G.B Nguyễn Trọng Xung, Antôn Trần Ngọc Hồ, Giuse ...

Nhóm đoàn thể trẻ

Giới Trẻ Phan sinh: Số hội viên 20 (nam 6, nữ 14) Trưởng: Têrêsa Võ Thị Kim Quyên, Phó phục vụ: Lucia ...

Nhóm cầu nguyện

Nhóm cầu nguyện:1.Huynh đoàn Phan Sinh Tại Thế: Số đoàn viên 48 ·         Trưởng phục vụ: Luy Trương Tấn Tài, Phó:Têrêxa Nguyễn Thị Bích Đào, Thủ ...