Tính từ năm 1854 đến nay, đã có 13 linh mục từng phụ trách họ đạo Thị Nghè (chưa kể cha Abonnel (1887):

Số TTCHA SỞ TN NĂMTHÁNH –HỌ & TÊN
11854ANTÔN TRIÊM
21867GENTILLON
31869MARTIN
41873REMIGIUS DELPECH
51876PETRUS JOSEPH GRESET
61879FOUGEROUSE
71885REMIGIUS DELPECH
81912ALEXANDRE LIOGER
91936PHAOLO ĐÀO TRÍ TỊNH
101956FX LÊ VĨNH KHƯƠNG
111966FX PHAN VĂN THĂM
121974DOMINICO VÕ VĂN TÂN
131991PHÊRÔ NGUYỄN CÔNG DANH
142013PHÊRÔ NGUYỄN THANH TÙNG

Ngoài ra, trong thập niên 1860, một số năm họ đạo không có linh mục phụ trách, nhưng có các thừa sai đến làm mục vụ:
·        Cha Paul Puginier (Phước)      186?-186?
·        Cha Colombert (Mỹ)               186?-1867
·        Cha Pirreau                             1867-1869
·        Cha Gauthier                           1867-1869
 

Uncategorized

Comments are disabled.