Từ khi giáo xứ Thị Nghè được thành lập đến năm 1968, Ban Trị Sự gồm các quí chức là ông Câu, ông Biện, ông Trùm cộng tác với các linh mục để quản lý giáo xứ. Dưới thời cha Anton Triêm có ông Trùm Mười. Thời cha Fougerouse có ông Trùm Sáng.
Ngày nay, giáo dân Thị Nghè còn nhớ công lao của các quí chức hoạt động dưới thời cha Phaolo Tịnh, Fx Khương, Fx Thăm :

*Các ông Câu :
– Stephano Lê Văn Hoành                        sinh năm 1892
– Giuse Nguyễn Văn Thể                         sinh năm 1888
– Anton Lê Hiển Văn                                sinh năm 1890
– Phêro Nguyễn Văn Quờn                      sinh năm 1883

*Các ông Biện :
– Phêro Nguyễn Văn Nam                        sinh năm 1901
– Toma Nguyễn Văn Bảy                          sinh năm 1902
– Toma Nguyễn Đình Tại                          sinh năm 1901
– Giuse Nguyễn Văn Mịch                        sinh năm 1911
– Giuse Nguyễn Văn Sơn                         sinh năm 1903
– GB     Nguyễn Văn Mến                         sinh năm 1916
– GB     Nguyễn Văn Hương                     sinh năm 1909
– Henri Nguyễn Văn Hòa                          sinh năm 1910
– Anton Võ Văn Mỹ     
– Jean Marie Lê Văn Hiệp                        sinh năm 1922
– GB Nguyễn Văn Vẹn (Báu)                   sinh năm 1911
– Giuse Nguyễn Văn Thọ                         sinh năm 1902
– Phêro Trần Văn Thông                 
– Toma Nguyễn Văn Bảy

Năm 1968, tổ chức Hội đồng Họ thay cho Ban Trị Sự.
Ban Thường Vụ trong Nhiệm kỳ I (1968-1971) gồm:
– Chủ tịch               Phero Nguyễn Văn Nhi
– Phó chủ tịch        Toma Nguyễn Văn Ban
– Tổng Thơ ký        Martin Thịnh Tạ Trung Hương
– Thủ quỹ                GB Nguyễn Văn Hương

Ban Thường Vụ trong Nhiệm kỳ II (từ tháng 5/1971) gồm:
– Chủ tịch               Phero Nguyễn Văn Nhi
– Phó chủ tịch        Toma Nguyễn Văn Ban
– Tổng Thơ ký        Martin Thịnh Tạ Trung Hương
– Thủ quỹ                Anton Trần Hữu Đôn

Sau năm 1975, Hội đồng Giáo xứ không bầu cử các nhiệm kỳ kế tiếp, chủ yếu chỉ còn các vị:
– Phero Nguyễn Văn Nhi
– Phero Nguyễn Ngọc Noãn
– Martin Thịnh Tạ Trung Hương
– Dominico Lê Văn Ngự

Từ năm 1990, giáo dân xin cha Dominico Tân khôi phục lại hoạt động của Hội đồng Giáo xứ. Ban Hành giáo được bầu lên vào ngày 03/12/1990 gồm:
– Trưởng ban                                  Phero Lê Văn Vọng
– Phó ban                                        Mattheu Nguyễn Đức Trọng
– Phó ban kiêm Thơ ký               Anton Nguyễn Văn Niên
– Phó ban kiêm Thủ quỹ             Matthia Nguyễn Văn Thời
– Ủy viên Phụng vụ                     Phero Nguyễn Hoàng Để

Tháng 11 năm 1991, cha Phero Danh nhận nhiệm vụ chánh xứ Thị Nghè. Ban Hành giáo được lưu nhiệm, phân công và bổ sung. Ban Thường Vụ tháng 02/1992 gồm:
– Chủ tịch                                       Phero Lê Văn Vọng
– Đệ I Phó chủ tịch                        Mattheu Nguyễn Đức Trọng
– Đệ II Phó chủ tịch                        Phero Hồ Văn Nho
– Tổng Thơ ký                                Anton Nguyễn Văn Niên
– Thủ quỹ                                        Matthia Nguyễn Văn Thời

Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 1995-1998 được bầu lên gồm:
– Chủ tịch                    Mattheu Nguyễn Đức Trọng
– Phó chủ tịch             Anton Phan Ngọc Bích
– Tổng Thơ Ký            Anton Nguyễn Văn Niên
– Ủy viên Xã hội         Đaminh Nguyễn Đình Trúc
– Ủy viên Mục vụ        Giuse Nguyễn Ngọc Trác
– Ủy Viên Trật tự         Philipphe Đặng Văn Báo
– Thủ quỹ                     Giuse Cao Văn Ba

Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 1998-2001 gồm:
– Chủ tịch                                Anton Nguyễn Văn Niên
– Phó chủ tịch                          Anton Phan Ngọc Bích
  (kiêm Ủy viên Trang trí)
– Tổng Thơ Ký                        Đaminh Nguyễn Đình Trúc
– Thủ quỹ                                Giuse Cao Văn Ba
– Ủy viên Phụng vụ                 Giuse Nguyễn Ngọc Trác
– Ủy viên ĐTTĐ-Xã hội          Phero Võ Văn Trà
– Ủy Viên Trật tự                     Philipphe Đặng Văn Báo

Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2001-2005 gồm:
– Chủ tịch                                       Đaminh Nguyễn Đình Trúc
– Phó chủ tịch                                Phaolo Ngô Đăng Quang
– Tổng Thơ ký                                Phero Nguyễn Văn Sáng
– Thủ quỹ                                       Matta Trần Thị Phụng
– Ủy viên Phụng vụ                       Phero Phạm Hữu Trinh
– Ủy viên ĐTTĐ-Xã hội                 Vinh Sơn Nguyễn Doãn Bao
– Ủy viên Trật tự                           Giacobe Lê Văn Năng
– Ủy viên Trang trí                         Phaolo Trần Văn Tài

Năm 2005, giáo xứ tiến hành bầu cử Hội đồng Mục vụ theo phương thức mới theo Qui chế Hội đồng Mục vụ giáo xứ do Đức TGM Phạm Minh Mẫn ban hành ngày 18/05/2002.
Ban Thường Trực nhiệm kỳ 2005-2010 gồm:
– Chủ tịch                                       Đaminh Nguyễn Đình Trúc
– Phó chủ tịch Nội vụ                     Phaolo Ngô Đăng Quang
– Phó chủ tịch Ngoại vụ                 Vinh Sơn Nguyễn Doãn Bao
– Tổng Thơ ký                                Phero Nguyễn Văn Sáng
– Thủ quỹ                                        Matta Trần Thị Phụng

Ngày 5/6/2014, sau khi ông Đaminh Trúc từ nhiệm, cha sở Phero Nguyễn Thanh Tùng đã sắp xếp lại Hội đồng giáo xứ. Tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã lãnh Ủy Nhiệm thư từ tay Đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc ngày 05/06/2014.

Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2014-2018 gồm:
– Chủ tịch                  Ông Phaolo Ngô Đăng Quang
– Phó chủ tịch           Ông Giuse Lưu Nguyên Thứ
– Phó chủ tịch           Ông Micael Nguyễn Quang Minh
– Thủ quỹ                  Cô Maria Vũ Thị Thúy
– Thơ ký                   Bà Maria Phan Thị Liên
– Cố vấn                   Ông Đaminh Nguyễn Đình Trúc

Hình ảnh Hội đồng Mục vụ Giáo xứ hiện nay:

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *